gói cước dịch vụ viettel

Phí hoà mạng: 300.000đ

HOME

165.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 1

🚀 Tốc độ: 100Mbps

Đăng ký ngay

SUN1

180.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 1

🚀 Tốc độ: 150Mbps

Đăng ký ngay

SUN 2

229.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 1

🚀 Tốc độ: 250Mbps

Đăng ký ngay

SUN3

279.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 1

🚀 Tốc độ: Không giới hạn

Đăng ký ngay

STAR1

210.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 2

🚀 Tốc độ: 150Mbps

Đăng ký ngay

STAR2

245.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 3

🚀 Tốc độ: 250Mbps

Đăng ký ngay

STAR3

299.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 4

🚀 Tốc độ: Không giới hạn

Đăng ký ngay

Phí hoà mạng: 300.000đ

gói cước dịch vụ viettel

Phí hoà mạng: 300.000đ

HOME

165.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 1

🚀 Tốc độ: 100Mbps

Đăng ký ngay

SUN1

180.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 1

🚀 Tốc độ: 150Mbps

Đăng ký ngay

SUN 2

229.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 1

🚀 Tốc độ: 250Mbps

Đăng ký ngay

SUN3

279.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 1

🚀 Tốc độ: Không giới hạn

Đăng ký ngay

STAR1

210.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 2

🚀 Tốc độ: 150Mbps

Đăng ký ngay

STAR2

245.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 3

🚀 Tốc độ: 250Mbps

Đăng ký ngay

STAR3

299.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 4

🚀 Tốc độ: Không giới hạn

Đăng ký ngay

Phí hoà mạng: 300.000đ

ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY KHUYẾN MÃI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN  KHUYẾN MÃI CƯỚC INTERNET

  Khuyến mãi áp dụng cho tất cả các gói cước internet của Viettel.


  ĐÓNG CƯỚC 12 THÁNG

  TẶNG NGAY 01 THÁNG SỬ DỤNG

  GỌI NGAY: 0374490560

  Nhân viên kinh doanh Viettel: Phan Thị Ngọc Dũng

  Nhân viên kinh doanh Viettel:

  Phan Thị Ngọc Dũng