Hiệu lực từ 03/10/2023

I. Tổng quan

Chào mừng bạn đến với Chính sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó một cách cẩn thận và an toàn. Chính sách này giúp bạn hiểu cách thông tin của bạn được thu thập, sử dụng và bảo vệ bởi chúng tôi.

II. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đăng ký tài khoản, tham gia khảo sát, hoặc thực hiện các giao dịch khác với chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm:

  • Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email.
  • Thông tin đăng nhập và mật khẩu tài khoản.
  • Thông tin thanh toán, chẳng hạn như thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng (nếu áp dụng).

III. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Cung cấp dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
  • Quản lý tài khoản của bạn và xử lý giao dịch.
  • Gửi thông báo, cập nhật và thông tin liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.
  • Tùy chỉnh và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.
  • Thực hiện nghiên cứu thị trường và khảo sát (nếu bạn tham gia).
  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cũng như của bạn.

IV. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu của bạn. Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

V. Quyền và Lựa chọn của bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi, hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

VI. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi về Chính sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email viettelcapquang.dn@gmail.com hoặc địa chỉ Thôn Tuý Loan Đông 1, Hoà Phong, Hoà Vang, Đà Nẵng.

VII. Thay đổi Chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Quyền Riêng Tư này định kỳ để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân. Phiên bản mới nhất của Chính sách này sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi.