GÓI CƯỚC INTERNET

Phí hoà mạng: 300.000đ

HOME

165.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 1

🚀 Tốc độ: 100Mbps

Đăng ký ngay

SUN1

180.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 1

🚀 Tốc độ: 150Mbps

Đăng ký ngay

SUN 2

229.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 1

🚀 Tốc độ: 250Mbps

Đăng ký ngay

SUN3

279.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 1

🚀 Tốc độ: Không giới hạn

Đăng ký ngay

STAR1

210.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 2

🚀 Tốc độ: 150Mbps

Đăng ký ngay

STAR2

245.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 3

🚀 Tốc độ: 250Mbps

Đăng ký ngay

STAR3

299.000đ/ tháng

Thiết bị phát wifi: 4

🚀 Tốc độ: Không giới hạn

Đăng ký ngay

COMBO TIVI + WIFI

Phí hoà mạng: 300.000đ